04.03.13.01 BC МОНГОЛИЯ Монголска златодобивна компания, член на Монголска Търговска-Промишлена Палата търси български фирми заинтересовани за инвестиция и съдружие за ...