Автоматичната идентификация и маркиране с баркод спомагат за бързо и точно идентифициране на обектите, събиране на данни за тях и ...