Видинската търговско-промишлена палата участва като партньор на Търговско-промишлена палата Добрич в изпълнението по проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, ...