В рамките на проект “Развитие на съвместният трудов пазар и трудовата мобилност в областта на строителството в Трансграничния район на ...